Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Table of Content

Các phím tắt Canva mà bạn nhất định phải biết

Tìm hiểu về các phím tắt trên Canva

Canva được biết đến là một trang web thiết kế chuyên dụng dành cho những người dùng chuyên và không chuyên. Ngoài ra để thao tác trở nên nhanh hơn tăng hiệu suất làm việc hơn với Canva thì có một số phím tắt dưới đây mà bạn nên biết nhé!

Các phím tắt Canva mà bạn nhất định phải biết
Các phím tắt Canva mà bạn nhất định phải biết

Nhóm phím tắt Canva cơ bản

Hành động

Thao tác

Hình vuông

Phím R

Đường thẳng

Phím L

Hình tròn

Phím G

Nội dung đoạn văn bản

Phím T

Nhóm tổ hợp phím

Hành động

Thao tác

Sao chép và dán

CTRL + C => CTRL + V => CTRL + Click

Sao chép và dán kiểu văn bản

CTRL + C => CTRL + V

Hiển thị thước đo

SHIFT + R

Khóa và mở khóa đối tượng

ALT + SHIFT + L

Thu phóng vừa màn hình làm việc

CTRL + ALT + 0

Xem tất cả các trang đang thiết kế ở dạng mặc định ban đầu

CTRL + ALT + 1

Xem tất cả các trang thiết kế dưới dạng nằm ngang

CTRL + ALT + 2

Xem tất cả các trang đang thiết kế dưới dạng lưới

CTRL + ALT + 3

Nhóm CTRL + ...

Hành động

Thao tác

Nhân đôi thành phần, hình ảnh

CTRL + D

Chọn tất cả đối tượng

CTRL + A

Di chuyển đối tượng lên 1 lớp

CTRL + ]

Di chuyển đối tượng lùi 1 lớp

CTRL + [

Thêm trang trắng mới

CTRL + ENTER

Xóa trang không có nội dung

CTRL + BACKSPACE

Quay lại bước đã thực hiện

CTRL + Z

Lệnh làm lại

CTRL + Y

Thêm màn hình

CTRL + ENTER

Ẩn thanh công cụ

CTRL + /

Phóng lớn kích cỡ cửa sổ làm việc

CTRL + "+"

Thu nhỏ kích cỡ cửa sổ làm việc

CTRL + "-"

Post a Comment